Høgjæren Energipark

Norsk vindenergi AS er et selvstendig prosjekterings- og energiselskap med mål om å få til ren, fornybar vindproduksjon på egnete steder i Norge og i utlandet. Selskapets forretningsidè er å identifisere, utvikle og delta i utbygging og drift av vindkraftprosjekter med en fordeling på 2/3 nasjonalt og 1/3 internasjonalt.
Et eget prosjektselskap for høg-jæren energipark Høg-jæren energi De har innledet et samarbeid med samarbeider med Eurus energi, Simens har en 5 års kontrakt på vedlikehold.
Etter detaljprosjektering består Høg-Jæren Energipark nå av 32 x 2,3 MW vindmøller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Den foreliggende utbyggingsløsningen
utnytter vindressursene på Høg-Jæren svært godt og vil produsere om lag 232 GWh. Dette tilsvarer nærmere 3300 brukstimer og er veldig bra i vindkraftsammenheng.
Høg-Jæren Energipark vil være i drift juni 2011 og kan da forsyne om lag 12 000 husholdninger med ren, fornybar strøm.
Fremdriften
(http://www.vindenergi.no/hg-jren-energipark)

Presentasjon


av Norsk vind energi

Fremdriften

Onsdag 29.3 var den første av 26 vindmøller ferdigmontert. Flere var møtt opp for å se. Aftenbladet var der det var NRK rogaland også, Frank Emil Moen var også tilstede og dokumenterte hendelsen i form av bilder.