Angle Wind

Øyvind Tjølsen AngleWind
Anglewind is developing a new generation drivetrain technology for large wind turbines. The drivetrain consists of an innovative gearbox and a corresponding transmission system for locating the generator at ground or sea level.

De skal sette opp en testmølle på Rosenberg verft, samarbeider med Lyse

Høgjæren Energipark

Norsk vindenergi AS er et selvstendig prosjekterings- og energiselskap med mål om å få til ren, fornybar vindproduksjon på egnete steder i Norge og i utlandet. Selskapets forretningsidè er å identifisere, utvikle og delta i utbygging og drift av vindkraftprosjekter med en fordeling på 2/3 nasjonalt og 1/3 internasjonalt.
Et eget prosjektselskap for høg-jæren energipark Høg-jæren energi De har innledet et samarbeid med samarbeider med Eurus energi, Simens har en 5 års kontrakt på vedlikehold.
Etter detaljprosjektering består Høg-Jæren Energipark nå av 32 x 2,3 MW vindmøller som gir en total installert effekt på 73,6 MW. Den foreliggende utbyggingsløsningen
utnytter vindressursene på Høg-Jæren svært godt og vil produsere om lag 232 GWh. Dette tilsvarer nærmere 3300 brukstimer og er veldig bra i vindkraftsammenheng.
Høg-Jæren Energipark vil være i drift juni 2011 og kan da forsyne om lag 12 000 husholdninger med ren, fornybar strøm.
Fremdriften

Moifjllet vindpark

SAE vind
Fakta:
Kapasitet: Inntil 180 MW, Antall turbiner: Ca. 60 , Årlig produksjon: 540 GWh (dekker strømforbruket til rundt 27.000 husstander)
Tidslinje:
Melding ble sendt NVE juni 2005.NVE fastsatte utredningsprogrammet november samme år.Konsesjonssøknaden ble sendt juni 2007.
NVE gav konsesjon til å bygge inntil 150 MW i desember 2009

Solvind

Og Solvind på jæren

Kurs

Kurs i hydraulikk http://www.krm.no/
Kurs i fallsikring og evakuering John Dahle
Introduksjonskurs Energi Norge

Teori
http://www.ntnu.no/gemini/2008-02/30-37-tema-vind.htm
Smøla
www.innovasjonnorge.no/Aktuelt_fs/IFUOFU/chapdrive.pdf
http://www.europafilter.no/Default.aspx?pageId=5


Messer

EWEA 2011

Husum tyskland

Heldagskonferanse Dalane med hovedvekt på vind
slutten av april eller begynnelsen av mai


Torstein Ekern

Litt teori

Are Thorsvik 99415351