Vedlikehold av målesystemer

Læreplanmål:

  • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll og vedlikehold av målesystemer for temperatur, trykk, turtall, nivå og mengde

Delmål


Transmittere

Oppgygning

Virkemåte

Kalibrere

Montere/demontereVedlikehold av reguleringsventil

Læreplanmål

  • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av reguleringsventil, og utføre tilhørende mekanisk arbeid


Delmål

Pådragsorgan

Reguleringsventil

Oppgygning

Virkemåte

Kalibrere

Montere/demontere


Vedlikehold hydraulikk og pneumatikk

Læreplanmål


  • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr med tilhørende rørsystemer


Delmål


Hydraulisk utstyr

Oppbygning

Virkemåte

Montere/demontere

Styrings teknikk

Kretser

Rele


Vedlikehold maskinutrustning

Læreplanmål


  • planlegge, gjennomføre og dokumentere kontroll, vedlikehold og reparasjon av maskinutrustning

Delmål

Vedlikehold

Overhaling

Feilsøking

Smøring og oljing

Rutiner

Montere/demontere

System og komponentnivå

Løfteprosedyrer

StroppingFeilsøking

Læreplanmål

  • feilsøke på automatiseringssystemene og utstyret etter koblings- og driftsfeil og loggføre feilsøkingsarbeid

Delmål

Sikkerhet

Prosedyrer

Feilsøke

Rette feil

Dokumentasjon