Vindturbinen

Nacelle - turbinhus
Nahøyde - avstand fra bakken til Nacellen


Installert effekt (kW)
rotordiameter (meter)
Årsproduksjon ved forbrukstid 3000 timer (GWh)
Antall turbiner pr TWh
500
40
1,5
670
2000
80
6,0
167
3000
90
9,0
111
5000
125
15
67

Turbinbladene lages vanligvis av glassfiberarmert polyester
Dersom angrepsvinkelen blir for stor, klarer ikke strømningen lenger å følge oversiden av bladet. Vi får avløst strømning, som på engelsk kalles «stall».

3 m/s begynner å produsere strøm
13 m/s maksimal produksjon
24 m/s vindturbinen stanses
Produsert vindkraft øker med vindhastigheten i tredje potens

Over 13 m/s har vindturbinen et system for å redusere effekten rotoren genererer:
Passiv stall-regulering utnytter aerodynamikken til turbinbladet, slik at løftet avtar og effekten reduseres av seg selv ved høye angrepsvinkler (angrepsvinkelen øker med vindhastigheten). Systemet benyttes mest på små turbiner.
Aktiv stall-regulering utnytter samme prinsipp som passiv stall-regulering. Forskjellen er at bladene er vridbare. Når effekten nærmer seg ytelsesgrensen for generatoren, vrir bladene seg i retning av høyere angrepsvinkel og tvinger frem stall.
pitch-regulering er også bladene vridbare. I motsetning til aktiv-stall vris vingene mot lavere angrepsvinkler ved høye vindhastigheter.
Fordelen med aktiv stall- eller pitch-regulering i forhold til passiv stall er bedre styrbarhet og dermed bedret effektkvalitet og mer kontroll på kreftene vindkraftverket utsettes for

Generatoren

De fleste generatorer leverer en spenning under 1 000 V, i Norge er 690 V mest brukt.
transformator som transformerer strømmen til høyspentnivå, normalt 22 kV.
spenningsnivået til nærmeste høyspentlinje, normalt 132 kV.