Læreplanmål

  • måle elektriske størrelser på automatiseringssystemene og utstyret og vurdere måleresultatene

Delmål

Måleinstrumenter

Molemetoder

Prosedyrer

Dokumentasjon