Læreplanmål:

 • planlegge og dokumentere reguleringssløyfer for temperatur, trykk, turtall, nivå, mengde, og montere og sette i drift minst to av disse


Delmål:


Komponenter


 • Regulator
 • Transmitter
 • Pådragsorgan

Reguleringssløyfen


 • P
 • PI
 • PID regulering

Reguleringsprinsipper


 • Split range
 • Kaskaderegulering
 • Forholdsregulering
 • Foroverkobling

Standardsignaler

Rettet mot vind

Regulering og måling av:

Temperatur
Fart/hastighet
Retning
Spenning