Læreplanmål:

  • utføre arbeidet på elenegisystemer og utstyr fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon

Delmål

FSE

Personlig sikkerhet

Prosedyrer for klatring og sikringsutstyr

Arbeid i høyden

Arbeid utvendig krankurver

Arbeid offshore

Nødprosedyrer

Førstehjelp

Ekstreme værforhold