Læreplanmål:

  • vurdere ulike start- og reguleringsmetoder for en trefase asynkronmotor, planlegge, montere, dokumentere og sette i drift minst to av startmetodene

Delmål:

Direktestart

Y/D

Frekvensomformer